Hallituksen esityslistat /10

 

2/15  Ao  Hallituksenkokous / Fa. styrelsemöte
 Diabetesyksikössä 13.1 klo 16:30/ I diabetesenhet
 

 1. Kokouksen avaus/ Öppning av möte

 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja/ Föregående mötesprotokol
 
 3. Päivänpolttavat asiat./ Aktuella ärande

 4. Hallituksen jäsenten roolit/ Styrelsemedlemmarnas rol

 5. Talous /Ekonomi

 7. Luottamusmiesasiaa/ Förtroendemanärande.

 8.Våren program / Kevään ohjelma.

 9. Muita asioita/ Övriga ärande.


Diabetesyksikössä 28.8 klo 16:30/ I diabetesenhet 
 

1. Kokouksen avaus/ Öppning av möte

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja/ Föregående mötesprotokol
 
3. Päivänpolttavat asiat./ Aktuella ärande

4. Ao. hallituksen vaalit/ fa. styrelse val hösten 2014

5. Talous /Ekonomi

7. Luottamusmiesasiaa/ Förtroendemanärande.

8.Luottamusmies/ammatiosasto kirje

9. Muita asioita/ Övriga ärande.


Diabetesyksikössä 06.03 klo 16:30/ I diabetesenhet den 06.03 kl.16:30
 

1. Kokouksen avaus/ Öppning av möte

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja/ Föregående mötesprotokol
 
3. Päivänpolttavat asiat./ Aktuella ärende

4. Kevätkokous/ Vårmöte

5. Talous /Ekonomi

7. Luottamusmiesasiaa/ Förtroendemanärande.

8. Muita asioita/ Övriga ärande.

 

10/12  Ao  Hallituksenkokous / Fa. styrelsemöte


Diabetesyksikössä 28.10 klo 16:30/ I diabetesenhet den 28.10 kl.16:30
 

1. Kokouksen avaus/ Öppning av möte

 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja/ Föregående mötesprotokol
 

3. Päivänpolttavat asiat./ Aktuella ärende

 4. Toiminnansuunnittelua vuodelle 2014/ Planering av versamheten för år 2014

 5. Talouden suunnittelua vuodelle 2014/ Ekonomiplan för år 2014

 6. Talous /Ekonomi

 7. Luottamusmiesasiaa/ Förtroendemanärande.

 8. Muita asioita/ Övriga ärande.

 

6/12  Ao  Hallituksenkokous / Fa. styrelsemöte

 

1. Kokouksen avaus/ Öppning av möte

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja/ Föregående mötesprotokol
 

3. Ammattiosaston kirjeet/ Fackavd. brevet.

4. Päivystysasetuksen aiheuttamat muutokset meidän organisaatiossa.

5. Yhteistoiminta neuvottelut os.4

6. Talous /Ekonomi

7. Luottamusmiesasiaa/ Förtroendemanärande.

8. Muita asioita/ Övriga ärande.

 

  3/12 Ao  Hallituksenkokous / Fa. styrelsemöte

 

1. Kokouksen avaus/ Öppning av möte

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja/ Föregående mötesprotokol
3. Ammattiosaston kirjeet/ Fackavd. brevet.

4. Tehyn valtuusto- ja liittokokousvaalit huhtikuussa / Tehys fulmäktige- och förbundsmöte i april

5. Paikallinen järjestelyerä 0,6% 1.2  Neuvottelut käyty/ Lokalahandlingspott 0,6 % 1.2- handlingar är på gång

6. Talous /Ekonomi

7. Luottamusmiesasiaa/ Förtroendemanärande.

8. Muita asioita/ Övriga ärande.

2/13 Ao  Hallituksenkokous / Fa. styrelsemöte

 

1. Kokouksen avaus/ Öppning av möte

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja/ Föregående mötesprotokol

3. Kevään ohjelma /Vårens program

4. Tehyn valtuusto- ja liittokokousvaalit huhtikuussa / Tehys fulmäktige- och förbundsmöte i april

5. Paikallinen järjestelyerä 0,6% 1.2 / Lokalahandlingspott 0,6 % 1.2-

6. Talous /Ekonomi

7. Luottamusmiesasiaa/ Förtroendemanärande.

8. Muita asioita/ Övriga ärande.

 

 

Pietarsaaren seudun Tehyn ao. hallituksenkokous 1/13

1. Kokouksen avaus. /Öppning av möte


2. Talous /Ekonomi


3. Uuden hallituksen järjestäytyminen/ Ny styrelse


4. Valitaan uusi sihteeri, varapuh.joht., tiedotussihteeri, jäsensihteeri ja taloudenhoitaja. Väljer ny sekterare, vice. ord., medlems-,infosekreterare , kasör.


5.Luottamusmies asiaa/.Förtroendemanna info


6. Muita asiaa/Annat ärande

 

1/12 Ao  Hallituksenkokous/ Fa styrelsemöte

1. Kokouksen avaus/ Öppning av möte

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja/ Föregående mötesprotokol

3. Kevään ohjelma /Vårens program

4. Luottamusmies toiminnan järjestäminen Pietarsaaressa / Hur ornar vi förtroendemans arbete inom staden Jakobstad

5. Infoa sopimuksen selostustilaisuudesta/ Infromation om Akta avtal

6. Talous /Ekonomi

7. Luottamusmiesasiaa/ Förtroendemanärande.

8. Muita asioita/ Övriga ärande.

7/11

1. Kokouksen avaus/ Öppning av möte

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja/ Föregående mötesprotokol

3. Höstmöte/Syyskokous: verksamhetplan år 2012/ Toimintasuunnitelma vuodelle 2012.

4. Tahto.Rohkeus.Tulevaisuus kyselylomake/Fråkeförmulär om förhandlingsomgång.
Valtu raportti/ miehitys eri osastoilla.

5. Infoa neuvottelupäiviltä/ Information från förhanlingsdagar

6. Talous /Ekonomi

7. Luottamusmiesasiaa/ Förtroendemanärande.

8. Muita asioita/ Övriga ärande.

9. Kokouksen päättäminen.

 

1. Kokouksen avaus/ Öppning av möte

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja/ Föregående mötesprotokol

3. Valmistautuminen neuvottelukierokselle/ Nästa förhandlingsomgång närmar sig

4. Tahto.Rohkeus.Tulevaisuus kyselylomake/Fråkeförmulär om förhandlingsomgång.

5. Ammattiosastotiedotteet. /Fa. info

6. Talous /Ekonomi

7. Luottamusmiesasiaa/ Förtroendemanärande.

8. Muita asioita/ Övriga ärande.

9. Kokouksen päättäminen.

2/11

1. Kokouksen avaus/ Öppning av möte

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja/ Föregående mötesprotokoll

3. Harmonisointi sos-ja terveysviraston sisällä / Harmonisering inom sos-och hälsöv.

4. Kevään ja kesän ohjelmaa/ vårens och sommarens program

5. Luottamusmiesasiaa/ förtroendemanärande.

6. Luottamusmiesten ajankäyttö/ Förtroendemans tidsandväning

7. Muita asioita/ Övriga ärande.

8. Kokouksen päättäminen.

3/11 21.3 .kl.17 i Stationsvägen

1. Kokouksen avaus/ Öppning av möte

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja/ Föregående mötesprotokol

3. Vårmöte/kevätkokous

4. Förhandlings resultat /Kunta-alan neuvottelutulos.

5. Målsättningar för handlingsrunda./ Neuvottelukierroksen tavoitteet 2012

6. Ammattiosastotiedotteet.

7. Luottamusmiesasiaa/ Förtroendeärande.

8. Muita asioita/ Övriga ärande.

9. Kokouksen päättäminen.