Resultat från tilläggsvalet av förtroendemän vid ÖVPH

14.2.2024

se artikel

Tehys fackavdelningar i Österbotten välfärdsområde ordnade fyllnadsval Tehys fackavdelningar i Österbotten ordnade ett fyllnadsval för förtroendemän inom SOTE-avtalet för mandatperioden 2024 - 2027 och kandidatnomineringen var öppen t.o.m. 5.2.2023. Efter avslutad nomineringsperiod kan vi nu presentera resultatet av förtroendemannavalet. Valnämnden mottog totalt fyra (4) kandidatnomineringar för förtroendemannaposterna. De fyra kandidatnomineringarna som inkom var följande: ● Lind, Anton ● Andrejeff, Minna ● Kuusela, Kari ● Nystrand-Hammarström, Nina Med anledning av att antalet nominerade kandidater understeg det tillgängliga antalet platser för förtroendemän, konstaterade valnämnden att ett sämjoval hade uppstått. Detta medförde att valnämnden direkt kunde fastställa valresultatet utan behov av vidare röstning. Dessa nyvalda förtroendemännen kommer att anta sina uppdrag med ansvar och engagemang och kommer att arbeta för att tjäna och främja Tehyiternas bästa. Hälsningar Valnämnden På uppdrag av Tehys fackavdelningar i Österbotten