kompletteringsval för att välja åtta förtroendemän

1.2.2024

TEHY:s fackavdelningar vid Österbottens välfärdsområde ordnar kompletteringsval för att välja åtta förtroendemän för mandatperioden 2024 – 2027. Uppgiften berättigar inte tidsanvändning.

En röstberättigad är ordinarie medlem i Tehy, som under röstningstiden är i arbets- eller tjänsteförhållande(närståendevårdare eller familjevårdare) i Österbottens välfärdsområde.

Valbar är medlem i Tehys fackavdelning vid Österbottens välfärdsområde, som är i arbets- eller tjänsteförhållande en månad före kandidat nomineringens slut.

Rätten att rösta och valbarheten kan vid behov kontrolleras via Tehys E-tjänst; Dina medlemsuppgifter.

En röstberättigad medlem kan nominera en kandidat i varje val. Kandidatnomineraren undertecknar nomineringsblanketten. En kandidat kan inte vara undertecknare på sin egen nomineringsblankett. 

Kandidatnomineringsblanketten fås från fackavdelningens hemsida. Den ifyllda och undertecknade blanketten returneras åt valnämnden: tehy.luottamusmiesvaalit@ovph.fi.

Kandidatnomineringen slutförs den 5.2.2024 kl 12.00.

Om det blir flera kandidater än man har platser att fylla, verkställs elektroniskt val 7.2-21.2.2024

Tilläggsinformation om valet fås: tehy.luottamusmiesvaalit@ovph.fi.

Valnämnden