Täydennys Luottamusmiesvaaltit

1.2.2024

TEHY:n Pohjanmaan hyvinvointialueen ammattiosastot toimittaa täydennysvaalit kahdeksan luottamusmiehen valitsemiseksi toimikaudelle 2024 – 2027. Tehtävään ei ole ajankäyttöoikeutta.

Äänioikeutettu on Tehyn varsinainen jäsen, joka on äänestysaikana virka- tai työsuhteessa tai toimeksiantosuhteessa (omais- tai perhehoitaja) Pohjanmaan hyvinvointialueeseen.

Vaalikelpoinen on Tehyn varsinainen jäsen, joka on palvelussuhteessa Pohjanmaan hyvinvointialueeseen kuukautta ennen ehdokasasettelun päättymistä.

Äänioikeuden sekä vaalikelpoisuuden voi tarvittaessa tarkistaa Tehyn asiointipalvelusta; Jäsentietosi.

Yksi äänioikeutettu jäsen voi asettaa kuhunkin vaaliin yhden ehdokkaan. Ehdokkaan asettaja allekirjoittaa ehdokasasiakirjan. Ehdokas itse ei saa olla allekirjoittajana omassa ehdokasasiakirjassaan.

Ehdokasasiakirja on saatavissa ammattiosastojen kotisivuilta.

Ehdokasasiakirja lähetetään täytettynä ja allekirjoitettuna vaalilautakunnalle: tehy.luottamusmiesvaalit@ovph.fi.

Ehdokasasettelu päättyy 5.2.2024 klo 12.00.

Mikäli ehdokkaita luottamusmiehiksi asetetaan useampia kuin on täytettäviä paikkoja, toimitetaan vaali sähköisenä vaalina 7.2-21.2.2024

Lisätietoa vaaleista saa: tehy.luottamusmiesvaalit@ovph.fi.

Vaalilautakunta