Ytitö ja vuorovaihtokielto

20.4.2022

Tehy ja SuPer ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorille (KVTES ja Sote-sopimus) 20.4.2022 klo 6.00 alkaen. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koko kuntasektorille

Tehy ja SuPer ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorille (KVTES ja Sote-sopimus) 20.4.2022 klo 6.00 alkaen. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. 

  • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään töitä vain vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti.
  • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehyläinen ei tee ylitöitä eikä vaihda työvuoroa edes perustellusta syystä.
  • Työnantaja kantaa vastuun asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelutilanteessa.

Työnantajan on annettava työvuoroluettelo kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään pelkästään työvuoroluetteloon merkityt työvuorot. Kiellon aikana ei käytetä liukuvan työajan liukumia.

Vapaa-aikana ei tarvitse vastata työnantajan yhteydenottoihin (paitsi varallaolossa). 

 
 
 
   
 
 

Keitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kuntasektorilla työskenteleviä SOTE-sopimuksen ja KVTES:n piirissä olevia työsuhteisia jäseniä. Myös työsopimussuhteiset esihenkilöt, määräaikaiset työntekijät ja henkilöstön edustajat ovat mukana. 

Vain virkasuhteiset jäsenet ovat rajattu tämän työtaistelun ulkopuolelle.  

Kaikki yksiköt ovat mukana ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa (myös esim. päivystys-, tehohoito-, synnytys- ja leikkaustoiminta).

 
 
 
   
 
 

Tehyn jäsenyys suojaa ja velvoittaa

Työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt 28.2.2022. Tehyn hallitus on tehnyt päätöksen ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja tukitoimi on laillinen. Päätös sitoo Tehyn jäseniä. Yksittäiselle jäsenelle ei saa tulla seuraamuksia Tehyn tukitoimiin osallistumisesta. Jäsenen on toimittava liiton päätöksen mukaisesti.

Työntekijöitä ei saa painostaa luopumaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse jopa rikoksesta (rikoslain 47 luku 3 §). Tällaisissa tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä työpaikan luottamusmieheen.

 
 
 
   
 
 

Miksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto julistettiin?

Elämme tilanteessa, jossa työnantajien ja Suomen hallituksen viesti hoitajille on se, että heidän työolojansa tai palkkaansa ei haluta korjata vastaamaan työn vaativuutta ja vastuullisuutta. Hoitajien työ on niin tärkeää, että sitä varten ollaan valmiita säätämään pakkotyölaki, koska muuten kansalaisten henki ja terveys vaarantuu. Työstä ei kuitenkaan olla valmiita maksamaan asianmukaista palkkaa ja korjaamaan työoloja säälliselle tasolle. Se ei käy meille.

Tänään on selvinnyt, että pakkotyölakihanke etenee. Peruspalveluministeri Aki Lindénin asettuminen työnantajan puolelle pakkotyölailla on lamaannuttanut sovitteluprosessin ja KT:n halukkuuden löytää ratkaisu työehtosopimusneuvotteluihin.

Nyt jos koskaan jokaisen tehyläisen panosta tarvitaan sopimusratkaisun syntymiseen. Periksi ei anneta!