Medlemmskväll, Jäsenilta

28.8.2019

Häng med på intressant föreläsning om att orka i arbeta och på fritiden, effektiv tidsanvändning. Työn ja arjen yhteensovittaminen

info och anlälan , info ja ilmoittautuminen